تعرفه خرید اعتبار برای نمایندگی نقره

تعرفه خرید اعتبار برای نمایندگی نقره به صورت جدول زیر می باشد.

VIP

میزان خرید اعتبار

تعرفه هر پاکت

۱ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۴  ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۲  ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۱۷ ریال
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۱۵ ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بیشتر تماس

 

 

 

Mainهر پاکت معادل هزینه ارسال یک صفحه پیام کوتاه فارسی (۷۰ کاراکتر) است.
Mainتعرفه هر صفحه پیام کوتاه انگلیسی ۲/۴ برابر پیام کوتاه فارسی می باشد.
Mainدریافت پیام کوتاه رایگان است.
Main۸% مالیات برارزش افزوده روی تعرفه های بالا محاسبه و اخذ می گردد

با خرید سامانه پیامک آریا تفاوت را احساس کنید

تعرفه نمایندگی الماس

تعرفه خرید اعتبار برای نمایندگی ویژه

نسخه آزمایشی
نام کاربری : demo
کلمه عبور : demo
ورود به نسخه آزمایشی