تعرفه خرید اعتبار برای نمایندگی ویژه

 

تعرفه خرید اعتبار برای نمایندگی ویژه به صورت جدول زیر می باشد.

VIP

میزان خرید اعتبار

تعرفه هر پاکت

۱ تا ۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۱۹ ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۱۸ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۱۷ ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بیشتر تماس

jMainهر پاکت معادل هزینه ارسال یک صفحه پیام کوتاه فارسی (۷۰ کاراکتر) است.
Mainتعرفه هر صفحه پیام کوتاه انگلیسی ۲/۴ برابر پیام کوتاه فارسی می باشد.
Mainدریافت پیام کوتاه رایگان است.
Main۹% مالیات برارزش افزوده روی تعرفه های بالا محاسبه و اخذ می گردد

تعرفه خرید شارژ پنل ها ی کاربری

نمایندگی پنل پیامک با درآمد بالا همین حالا تصمیم بگیرید

خرید پنل پیامک انبوه 

 راهنمای دریافت نمایندگی سامانه پیام کوتاه

نسخه آزمایشی
نام کاربری : demo
کلمه عبور : demo
ورود به نسخه آزمایشی