تعرفه خرید اعتبار و شارژ

تعرفه خرید اعتبار و شارژ برای ارسال پیام کوتاهتعرفه خرید اعتبار و شارژ

***تعرفه ارسال پنل جدید با پیش شماره ۵۰۰۰

  1. پنـل پیامک بیس تعرفه ارسال ثابت ۱۳٫۲ تومان

 

  1. پنـل اس ام اس عادی تعرفه ثابت ۱۱٫۷ تومان

 

  1. پنـل پیامک پیشرفته تعرفه ثابت ۱۱ تومان

 

  1. پنل ارشد تعرفه ثابت ۱۰٫۵ تومان

VIP

***تعرفه خرید اعتبار و شارژ ارسال پیامک برای پنل پایه با پیش شماره ۳۰۰۰

مقدار خرید اعتبار  تعرفه هر پاکت
۱ تا ۴,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۴۴ ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۳۳ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۷ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۳ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۱ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۱۹ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا Call

 

تعرفه خرید اعتبار و شارژ خرید پنل ارسال پیامک برای  پنل معمولی

 

مقدار خرید اعتباربا پیش شماره۳۰۰۰ تعرفه هر پاکت
۱ تا ۴,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۳۱ ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۸ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۶ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۳ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۱ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۱۹ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا Call

 

تعرفه خرید اعتبار و شارژ  ارسال پیامک برای  پنل سازمانی

مقدار خرید اعتبارباپیش شماره۳۰۰۰
تعرفه هر پاکت
۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۷ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۶ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۵ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۴ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۱۹ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا Call

 

تعرفه خرید اعتبار و شارژ برای پنل ویژه

 

میزان خرید اعتبارپیش شماره۳۰۰۰ تعرفه هر پاکت
۰ تا ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۱٫۹ ریال
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال  ۱۱۹ ریال

 

Mainهر پاکت معادل هزینه ارسال یک صفحه پیام کوتاه فارسی (۷۰ کاراکتر) است.

Mainتعرفه هر صفحه پیام کوتاه انگلیسی ۲/۴ برابر پیام کوتاه فارسی می باشد.

Mainدریافت پیام کوتاه رایگان است.

Main۹% مالیات برارزش افزوده روی تعرفه های بالا محاسبه و اخذ می گردد

نمایندگی پنل ارسال پیامک با درآمد بالا همین حالا تصمیم بگیرید

خرید پنل پیامک تبلیغاتی 

پنل پیامک

نسخه آزمایشی
نام کاربری : demo
کلمه عبور : demo
ورود به نسخه آزمایشی